top of page

TAPATURMA- JA VASTUUVAKUUTUS

Laskutusta freelancereille. Chattaa, soita tai tapaa meidät kasvotusten!

Palveluun liittyminen on täysin ilmaista!

Ehdot meidän palveluun sisältyvään tapaturmavakuutukseen

  • tapaturmavakuutuksesta hoitokulut maksetaan ilman ylärajaa.

  • päiväkorvaus työkyvyttömyysajalta (omavastuuaika 0 päivää)

  • maksetaan päivärahaa maksimissaan 360 päivältä

  • työ tehdään suomessa ja on suomalainen Kela-kortti

  • pysyvä haitta, kertakorvaus enintään 100.000 eur (erilaiset haittarahat/-korvaukset)

  • korvaus tapaturmaisesta kuolemasta 25.000 eur

  • ammattitaudit eivät kuulu vakuutuksen piiriin

  • työmatkat eivät kuulu vakuutuksen piiriin

MUUT EDELLYTYKSET

Vakuutuksen myöntäjä Palkkaguru Oy:lle

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Y-tunnus: 0211034-2, kotipaikka Espoo. Yleiset vakuutuksen sopimusehdot, sekä vakuutuskirja ovat pyydettävissä Palkkaguru Oy:stä.

 

Vakuutusmaksu sisältyy Palkkaguru Oy:n palkkioon, josta ei tule erillistä lisäveloitusta.

 

Vakuutus on voimassa 03.10.2022 alkaen Palkkaguru Oy:n freelancer-yrittäjille. Vakuutuksen sisältö määräytyy kyseisen vakuutuksen ja 03.10.2022 voimassa olevan Kevytyrittäjien tapaturmavakuutusehtojen perusteella.

Mikäli yllä mainitusta ehdosta tai tästä sopimuksesta ei muuta johdu, sovelletaan vakuutuksiin myös Yleiset sopimusehdot henkilövakuutussopimukseen Yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat voimassa 1.1.2019 alkaen. 

Osapuolet (LähiTapiola ja Palkkaguru) voivat tehdä yhteisesti sopien muutoksia vakuutusehtoihin. LähiTapiolalla on lisäksi oikeus tehdä ehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta ehtojen keskeiseen sisältöön. 

Mikäli yllä mainitusta vakuutusehdosta annetaan myöhemmin päivätty versio, kuin tässä sopimuksessa mainittu, noudatetaan vakuutusehtoina tätä myöhemmin päivättyä versiota. 
 

Vakuutus on toissijainen suhteessa vakuutetun omiin voimassa oleviin vakuutuksiin.

 

Korvausmenettely

 

Vakuutettu toimittaa vahinkoilmoituksen LähiTapiolalle. Vahinkoilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse soittamalla LähiTapiolan vahinkojen haltuunoton puhelinnumeroon. LähiTapiola voi myös tarjota mahdollisuutta tehdä vahinkoilmoitus sähköisesti internetin välityksellä. 

Voit olla yhteydessä korvauspalveluumme sähköpostitse yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi tai puhelimitse 09-453 3222 (ma-pe klo 8-16), jos tarvitset korvausneuvontaa tai tarkempaa tietoa vakuutuksen sisällöstä.

Vahinkoilmoitukset

 

Jos tapahtuu tapaturma ja palkkio on laskutettu Palkkagurun kautta, niin vahinkoilmoitu tulee tehdä mahdollisimman nopeasti LähiTapiolalle, joka on vakuutuksen myöntäjä.

 

 

Eläkevakuutus

Palkkagurun palveluun kuuluva tapaturmava- ja vastuuvakuutus ei sisällä eläkevakuutusta. Freelancer-yrittäjän tulee itse ottaa eläkevakuutus ja huolehtia omasta eläketurvastaan. Palkkaguru auttaa vakuutuksen ottamisessa pyydettäessä.

bottom of page