top of page

EHDOT & TIETOSUOJA

Palveluntarjoaja

Palkkaguru Oy

Bulevardi 30 A 21

00120 Helsinki

 

Y-tunnus: 3021959-9,

Kotipaikka Helsinki

 

laskutus@palkkaguru.fi

+358 44 780 8600

Palvelun ostaja

Palvelun ostaja on yksityishenkilö (kuluttaja), joka on hyväksynyt Palkkaguru Oy:n ehdot. Sopimuksessa ja Palkkaguru Oy:ssa asiakasta viitataan ”freelance-yrittäjäksi”. 

Palvelukuvaus ja sopimuksen sisältö 


Tyypillinen Palkkaguru Oy:n palvelun ostaja on yksityishenkilö, jolla ei ole omaa yritystunnusta, mutta hän voi harkita oman yrityksen perustamista. Palkkaguru Oy:n palvelun ostaja on myös freelance-yrittäjä, joka on toimittanut työtä tai palvelua hänen asiakkaallensa, jota pitäisi laskuttaa.

Laskutettava asiakas ei ole Palkkaguru Oy:n asiakas. Palkkaguru Oy vaatii voimassa olevan kirjallisen tai suullisen sopimuksen freelance-yrittäjän ja laskutettavan asiakkaan välille. 

1.

Palvelua käyttäessä freelancer hyväksyy kaikki ehdot. (Palveluun kirjautumisen yhteydessä sinun on hyväksyttävä ehdot ja noudatettava niitä.)

3.

Freelancer on Palkkaguru Oy:n asiakas. Freelancer-yrittäjän asiakas ei ole Palkkaguru Oy:n asiakas, vaan yritys tai henkilö, jota Palkkaguru Oy laskuttaa toimeksiannon mukaisesti.

5.

Laskutustoimeksianto sisältää myös kaikki palkanmaksun kannalta tarpeelliset tiedot. Palkanmaksu voi hidastua, jos Palkkaguru Oy:lle ei toimiteta kaikkia tietoja. (esimerkiksi henkilötunnus tai tilinumero puuttuu.)

7.

Freelance-yrittäjä saa henkilökohtaisen viestin josta hän näkee, milloin nettopalkka on nostettavissa tililtä.

9.

Freelance-yrittäjä on vastuussa henkilökohtaisesti lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista Elolle (tai muulle valitsemalleen eläkevakuutusyhtiölle) ja maksaa maksut suoraan eläkevakuutusyhtiölle. Palkkaguru Oy auttaa ja neuvoo pyynnöstä, mutta freelancer on vastuussa tästä.

11.

Palkkaguru Oy lähettää automaattisesti maksumuistutuksen 7 päivää eräpäivästä freelance-yrityksen asiakkaalle, joka ei maksa laskuaan eräpäivään mennessä. Asiakkaalle lähetetään yksi maksutodistus, jonka jälkeen perintätoimisto kerää laskun freelance-yrittäjän pyynnöstä. (Lisäpalvelu, joka ei sisälly palvelun perushintaan.)

13.

Palkkaguru Oy sitoutuu ilmoittamaan ja selvittämään kaikki saamansa maksut (esimerkiksi ennakonpidätys, SAVA-maksu, takuutilit, tuloveroilmoitukset sekä erilliset ilmoitukset) verohallinnolle, muille viranomaisille tai vakuutusyhtiöille hyvissä ajoin.

15.

Palkkaguru Oy on sitoutunut noudattamaan kaikkia lakeja ja määräyksiä. Palkkaguru huolehtii myös tietoturvasta ja tietosuojasta erittäin huolellisesti eikä anna mitään tietoja kolmansille osapuolille ilman freelancerin lupaa.

17.

Freelance-yrittäjä sitoutuu antamaan kaikki tiedot oikein ja rehellisesti.

2.

Palkkaguru Oy sitoutuu maksamaan laskut, palkat sekä muut palvelut kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Sitoudumme myös noudattamaan alan yleisiä hyviä käytäntöjä.

4.

Palkkaguru Oy vastaanottaa asiakkaalta laskutustoimeksiannon, jonka Palkkaguru Oy laskuttaa toimitettujen tietojen perusteella mahdollisimman pian. Jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, niin laskun toimittaminen voi viivästyä. Esimerkiksi yrityksen nimi ja/tai Y-tunnus ovat virheelliset.

6.

Palkkaguru Oy maksaa freelance-yrittäjälle palkan, kun laskun on maksettu Palkkaguru Oy:lle.

8.

Freelance-yrittäjä saa sähköisen palkkalaskelman suoraan verkkopankkiinsa tai sähköpostiin, josta hän voi tarkistaa maksetun summan.

10.

Freelancer on vastuussa henkilökohtaisesti tapaturmavakuutuksista sekä muista välttämättömistä vakuutuksista, jotka vaaditaan työhön tai palveluun. Palkkagu Oy:n palkkio sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutuksen. Freelancer yrittäjä vastaa mahdollisesta omavastuu osuudesta. Palkkaguru Oy auttaa ja neuvoo pyynnöstä, mutta freelancer on vastuussa näistä.

12.

Palkkaguru Oy vähentää freelancerin palkasta viranomaisille maksettavat lakisääteiset palkkiot. Viranomaisille suoritetuista maksuista kannetaan sovellettava arvonlisävero veroviraston ohjeiden mukaisesti.

14.

Jos freelancer-yrittäjän asiakas reklamoi laskun Palkkaguru Oy:lle, tulee Palkkagurun ilmoittaa tästä valituksesta freelancer-yrittäjälle.

16.

Palkkaguru Oy noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

18.

Riidat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välillä.

bottom of page